Mieszkania - inwestycja budynki

Licznik odwiedzin:

Mieszkania – inwestycja budynki

Osiedle składać się będzie z siedmiu budynków: dwóch 3-klatkowych i pięciu 2-klatkowych. Będą to budynki wolno stojące zorientowanie dłuższą osią w kierunku północ-południe co umożliwi dobre nasłonecznienie mieszkań.

Projektowane usytuowanie obiektów nie koliduje z istniejącymi elementami warunkującymi zagospodarowanie terenu, a zabudowa, układ dróg wewnętrznych, parkingów i place zabaw pozostawiają istniejącą zieleń w stanie nienaruszonym.

Przy budynkach od strony południowej będzie teren zielony pełniący funkcję rekreacyjno-wypoczynkową.

Wszystkie budynki będą przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo w sposób umożliwiający im dostęp na pierwszą kondygnację dzięki wyprofilowanym spadkom na chodniku.

„Pod Lipami” to kameralne osiedle zaprojektowane z myślą o tych, którzy cenią sobie spokój, prywatność i bezpieczeństwo.